Koperta kartonowa 2

405x225x11 mm
Karton (250g)

Cena
1,10 zł./kpl. netto